Hướng dẫn cách để có thể ứng dụng Vịnh Xuân khi “lâm trận”

Một vài ứng dụng các quyền của Quyền.  Điểm nổi bật là các quyền trong bài Tầm kiều và Khí thủ đã được xử dụng rất linh hoạt.
Khi những bóng hồng tung cước khiến đấng mày râu phải nể phục.

Tầm Kiều có nghĩa là “Tìm cái cầu bắc nối” để qua đó tìm được chỗ sơ hở của địch thủ mà tấn công. Khí Thủ là Bí quyết cơ bản của Vịnh Xuân, nhờ đó mà các thế phản công rất nhanh và chính xác. Cùng xem video hướng dẫn ứng dụng Vịnh Xuân khi “” như thế nào nhé?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>