đào tạo

Giải mã bí quyết đào tạo để đào các chiến binh Samurai quả cảm

1171

Kỷ luật tốt và rèn luyện tinh thần thép, không được phép run sợ trước đối phương là những quy tắc quan trọng được đề