đòn chân tấn công

Khám phá kỹ thuật đòn chân tấn công trong Vovinam

images138289-vo-vi-nam-2012-09-06-01-47

Các đòn đá trong Vovinam – Việt Võ Đạo được chia thành hai nhóm: Nhóm các đòn đá căn bản (Kỹ thuật đơn giản –