đòn gối

Knee Bomb – đòn gối “giương Đông kích Tây” trong Muay Thai

1354088344-the-thao-muay-thai-0

Đòn gối là một kỹ thuật quan trọng và có độ hiểm hóc cao của Muay Thai. Với các võ sĩ tập môn này, họ