đòn tay

Videp giới thiệu top 10 kỹ thuật bàn tay “hiểm độc” trong Kungfu

Videp giới thiệu top 10 kỹ thuật bàn tay “hiểm độc” trong Kungfu

Kungfu là môn võ từng một thời làm mưa làm gió khắp các võ đài trên thế giới. Những đòn đánh mang tính hiệu quả,

Hướng dẫn 10 kỹ thuật đòn tay hữu hiệu nhất trong Vịnh Xuân

Hướng dẫn 10 kỹ thuật đòn tay hữu hiệu nhất trong Vịnh Xuân

Bàn về hệ thống kỹ thuật của Vịnh Xuân quyền, trên sự quan sát bề nổi của nhiều người, đó là cảm nhận về một