Kevin Owen

“Đô vật mới của năm” – ngôi vị thoát khỏi tay của võ sĩ Kevin Owen

Ngay khi danh sách những ứng viên được công bố, người hâm mộ WWE đã sớm đoán được giải thưởng “Đô vật mới của năm”