khởi động

Những yêu cầu tối thiểu cần phải biết cho bài khởi động trong võ thuật

Khó có thể định nghĩa một bài khởi động nào là hoàn hảo bởi vì nó lien quan chặt chẽ tới yếu tố phù hợp

Bài khởi động tiêu chuẩn cho môn võ Taekwondo

Khởi động là một trong những “thủ tục” dễ gây nhàm chán, nhưng cực kì quan trọng trong bất cứ môn võ thuật, thể thao