london

Hình ảnh Võ tăng Thiếu Lâm tung quyền cước đầy ấn tượng giữa London

137

Các môn đồ của Thiếu Lâm tự đã thể hiện những quyền cước, võ công ấn tượng tại một số địa điểm nổi tiếng ở