Lý Liên Kiệt

Hoàng Phi Hồng thực sự có thật và ông là ai?

hoang_phi_hong_3

Lý Liên Kiệt từng ‘làm mưa làm gió’ với loạt phim Hoàng Phi Hồng, nhưng thực sự nhân vật Hoàng Phi Hồng là ai ngoài