môn Taekwondo

Khám phá lịch sử cổ đại của bộ môn Taekwondo

Nếu xét về những mốc thời gian như lần đầu tiên cái tên Taekwondo được sử dụng, thời điểm thành lập các tổ chức đầu