Seth Rollins

“Đô vật của năm” của WWE – Cuộc chiến của của 2 võ sĩ Rollins và Reigns

Vừa qua WWE đã cho công bố danh sách những đề cử cho danh hiệu “đô vật của năm”. Trong số này, Seth Rollins và