Tấn pháp trong Vịnh Xuân

Tấn pháp trong Vịnh Xuân – những bài tập quan trọng hay bị lãng quên

Wing-Chun-Kung-Fu

Đôi tay biến ảo của Vịnh Xuân là nét đặc trưng dễ nhận ra nhất. Những người tập luyện Vịnh Xuân thiếu bài bản cũng