tiêu chuẩn

Những yêu cầu tối thiểu cần phải biết cho bài khởi động trong võ thuật

Khó có thể định nghĩa một bài khởi động nào là hoàn hảo bởi vì nó lien quan chặt chẽ tới yếu tố phù hợp