WoMAU

Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) hỗ trợ TP.HCM tổ chức Festival Võ thuật thế giới 2016

a41

Ngày 22/12/2015, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có buổi làm việc cùng với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Võ