Tìm hiểu về Aikido – môn võ của yêu thương

là phát âm chữ Nhật của ba chữ Hiệp Khí Đạo. Đó là một phương pháp hoàn chỉnh để xây dựng con người hướng thượng về cả tinh thần lẫn thể chất.

Giải thích từng chữ thì: Hiệp là hoà hợp. Khí là thể của vạn vật (vạn vật đồng nhất thể). Đạo là con đường, là phương pháp hành động đưa ta đến mục tiêu tối thượng.

Vậy Aikido lấy Tình Thương làm tinh thần, lấy Hòa Hợp  làm phương châm hành động và lấy Khí Lực làm cơ sở để kết hợp mà hóa giải mọi hình thức công kích trong cuộc sống. Với một nhân sinh quan theo sát với quy luật của tự nhiên, Aikido chủ trương xây dựng một tinh thần ổn định, lành mạnh để chỉ đạo, lấy phương pháp tập luyện để thể hiện và khai triển ra thành hành động hầu kiến thiết một tương lai tốt đẹp.

Cùng chúng tôi xem đoạn clip phóng sự tư liệu về môn để hiểu vì sao nó được gọi là “môn võ của yêu thương:

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>